Firedom prowadzi swoją działalność na rynku usług przeciwpożarowych. Kadra, która składa się z zawodowych strażaków po studiach inżynierskich i magisterskich, a także innych specjalistów ze swoich dziedzin, zapewnia profesjonalną obsługę w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. To, m.in. serwis urządzeń PPOŻ, liczne szkolenia, próbne ewakuacje oraz oceny zagrożenia wybuchem. Doświadczeni specjaliści z ochrony przeciwpożarowej wykonują pracę w całej Polsce. Liczne zrealizowane projekty Firedom, są gwarantem rzetelnie wykonanej usługi. Zapoznaj się z pełną ofertą usług przeciwpożarowych i BHP.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem z firmą Firedom

Pracodawca, jeszcze przed udostępnieniem miejsca pracy, zobowiązany jest do sporządzenia druku, którym jest dokument zabezpieczenia przed wybuchem. W tym przypadku, szczególną uwagę należy skierować, do Rozporządzenia Ministra z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących BHP, które związane są z możliwością wystąpienia w zakładzie pracy atmosfery wybuchowej. Ten prawny dokument określa, co powinno znaleźć się w DZPW. Praca specjalistów Firedom, polega przede wszystkim, na analizie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, przygotowaniu pełnej oceny ryzyka wybuchu, a także przygotowaniu odpowiednich procedur i zaproponowaniu różnych środków, mających ograniczyć ryzyko wybuchu. 

Kursy z zakresu ATEX – szkolenia dla osób pracujących w strefach zagrożenia wybuchem

Szkolenia ATEX, organizowane przez Firedom, skupiają się głównie na obszarach bezpieczeństwa wybuchowego. Uczestnicy zostają zapoznani z najważniejszymi kwestiami związanymi z dyrektywami ATEX, dotyczącymi ochrony przeciwwybuchowej. Każde szkolenie dostosowywane jest indywidualnie do organizacji lub zakładu pracy. Kurs ATEX to zagadnienia, m.in. z przyczyn wybuchów, obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa, zasad działania zabezpieczeń przeciwpożarowych i zmian, jakie wprowadza dyrektywa ATEX. 

Pozostałe usługi przeciwpożarowe i BHP Firedom

To nie wszystko, co Firedom jest w stanie zaoferować. Firma prowadzi również szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia BHP wstępne i okresowe, jak i z ewakuacji osób. Wśród usług przeciwpożarowych należy wyróżnić: audyt PPOŻ, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przygotowanie planów ewakuacyjnych zakładu pracy. Zapoznaj się z nimi wszystkimi na stronie internetowej Firedom. 

Comments are closed.

https://naropa2016.org https://alexanderncsenate.com https://d41teachers.org